Resourcemanagement met ProjectWork

Resources aan projecten toevoegen

De rol Resource Manager geeft de mogelijkheid om resources met één of meer andere projecten te delen.
De rol Project Manager geeft de mogelijkheid om resources van één of meer andere projecten te ontvangen.
Zodra één van beide rollen wordt aangenomen, vervalt de andere. Het is dus niet mogelijk om zowel Resource als Project Manager te zijn in één ProjectWork planning.

Voeg in vier stappen Resources toe aan een Project:

  1. De Resource Manager vult de Resources lijst van een nieuwe ProjectWork planning met zijn resources.
  2. De Project Manager deelt zijn ProjectWork projectbestand in ProjectWork menu > Bestand delen... met de Resource Manager.
    Delen voor weergeven is voldoende.
  3. De Resource Manager voegt in Project Work menu > Gedeelde resources... het project toe en selecteert de gewenste resources.
    Het resource bestand wordt gedeeld voor weergeven met de Project Manager.
  4. De Project Manager opent eenmalig het bestand met gedeelde resources vanuit het ProjectWork menu.
    De Project Manager opent het projectbestand of ververst of herlaadt (Ctr+L) de pagina om de resources te ontvangen en toe te kennen aan zijn taken.

De stappen 2, 3 en 4 zijn ook voor meerdere project te herhalen die dezelfde resources gebruiken.

De status van de koppeling tussen resource- en Project Manager wordt weergeven met een kleur:

Kleur Omschrijving Betekenis
grijs   resources zijn gekoppeld en klaar voor gebruik
geel resources zijn beschikbaar bij openen projectbestand worden de resources toegevoegd
oranje geen resources geselecteerd selecteer project en de benodigde resources; sla deze op
rood bestand niet gevonden/gedeeld geen toegang meer tot bestand in Google Drive

LET OP: Wijzigingen in resources tussen bestanden worden overgenomen bij bestand openen en na een pagina vernieuwen of herladen (Ctrl+L).

Resource Manager

Een Resource Manager voegt bestanden toe waar hij zijn resources mee deelt. In het voorbeeld zijn er drie projecten gekoppeld die resources krijgen. Met een kleurcode is zichtbaar wat de status van de koppeling is.

De Resource Manager kan per project bepalen welke resources hij ter beschikking stelt. Dit doet hij door het project aan te klikken zoals Shared project #2 in het voorbeeld hierboven en in de Resources lijst de gewenste resource(s) aan te klikken. Selectie kan ook door over meerdere resources tegelijk te gaan met de muis ingedrukt. Een resource opnieuw aanklikken haalt de selectie weer weg. De keuze wordt opgeslagen door op Opslaan te klikken.

Na het sluiten van de dialoog met de X rechtsboven zijn taken en resources weer normaal te selecteren.

Project Manager

Een Project Manager ontvangt bestanden met resources. In het voorbeeld hieronder is dit onder andere het bestand Shared resources #1 uit het voorbeeld onder Resource Manager met de resources R1, R2, R3.

Eventuele extra kolommen worden niet gekopieerd van de resource manager. Kosten per resource zijn in de valuta van de resource manager en worden niet omgerekend naar de valuta van het project.

De ontvangende Project Manager kan de resources toekennen aan taken van zijn project. Ook kan hij zijn eigen resources gebruiken. De Resource Manager kan de taken van het toegevoegde project zien en de toekenning van zijn resources.

Als een Resource Manager een resource aanpast dan wordt deze aanpassing in alle projecten overgenomen. Als een resource niet meer gedeeld wordt, dan wordt deze resource lichtgrijs en cursief weergegeven bij de Project Manager; de toekenningen en kosten aan taken blijven intact, maar de resource wordt niet meer aangepast vanuit de Resource Manager.

Als een Resource Manager na voltooiing een project verwijdert dan wordt dit met een rode kleur zichtbaar voor de Project Manager. Door het bestand aan te vinken kan de Project Manager de resources definitief verwijderen. In geval van een vergissing kan de Resource Manager het project en de resources opnieuw toevoegen, waarna de waarschuwing verdwijnt. Na herladen ontvangt de Project Manager de resources met alle toekenningen intact.