Online portal voor Broodfondsen

Wat is een broodfonds?

Een broodfonds is een samenwerkingsverband tussen 20 tot 50 ondernemers die elkaar steunen om de financiële gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid op de korte termijn af te dekken. Een deelnemer kan maximaal 2 jaar schenkingen krijgen die voldoende zijn voor de broodnodige zaken, vandaar de naam.

Het verschil met een klassieke verzekering is dat een broodfonds niet anoniem is en werkt op basis van transparantie en wederzijds vertrouwen. Elk fonds heeft een eigen unieke naam die vaak de locatie bevat of een woordspeling op brood.

Enkele leden van een broodfonds worden gekozen als bestuur van dit fonds. Zij spelen een rol bij de oprichting van het fonds en het uitvoeren van de schenkingen.

BroodfondsMakers Coöperatie is de organisatie die het broodfonds concept beheert en ontwikkelt en de tot nu toe 125 fondsen begeleidt en ondersteunt bij oprichting en tijdens de uitvoering van de dienst.


2017: Er worden nu 300 fondsen met in totaal 13.200 leden ondersteund.

Portal

Al snel ontstond de behoefte aan een afgeschermde website om de besturen van steeds meer fondsen te ondersteunen in hun informatievoorziening, die voornamelijk via spreadsheets en mail ging. Het is de bedoeling dat de portal de sfeer en doelstellingen van een broodfonds weerspiegelt.

Voor leden

De portal geeft transparant weer hoe het met de schenkingen staat. Binnen een fonds is dit zichtbaar op naam en bedrag, voor alle fondsen samen als een totaalbedrag. De financiële situatie moet ook grafisch zichtbaar zijn.

De vertrouwelijkheid wordt ondersteund doordat alle leden van een fonds elkaar kunnen zien in een foto album met daarbij een korte beschrijving en door middel van een prikbord voor gemeenschappelijke interesses, zowel werk geraleeterd als privé.

Voor besturen

De besturen gebruiken de portal onderling, voor de leden van hun eigen fonds en in hun communicatie met de BroodfondsMakers.

De besturen hebben een betrouwbare informatiedeling nodig met de BroodfondsMakers, die hun helpen om de leden administratief te laten instappen en hun financiën te beheren.

De besturen gebruiken de portal om hun jaarlijkse begroting te zien en hun ramingen in te voeren.

Voor BroodfondsMakers

Om de afzonderlijke fondsen te kunnen helpen is het nodig dat de BroodfondsMakers kunnen zien wat de fondsen zelf kunnen zien in de portal.

De portal wordt gebruikt om informatie, documenten en formulieren te delen tussen de makers onderling en ten behoeve van leden en besturen.

Google Apps

In een vroeg stadium hebben BroodfondsMakers gekozen voor Google Apps omdat die het delen van informatie als speerpunt hebben, wat tot het gewenste vertrouwen en transparantie van informatie leidt.

Omdat BroodfondsMakers sterk groeien in het aantal fondsen is schaalbaarheid ook een groot voordeel van deze cloud oplossing die op deze manier betaalbaar blijft.

Deze cloud oplossing is voorzien van state-of-the-art technologie voor beveiliging van online informatie met een Google account.

Maatwerk van Forscale

Forscale - IT voor Projectmanagement - levert zowel online software producten op het gebied van projectmanagement als maatwerk software op basis van dezelfde Google technologie.

Forscale heeft een maatwerk oplossing geleverd aan BroodfondsMakers die gebruikt maakt van Google Drive als centrale online bestanden opslag.

Google Groups maakt het mogelijk om de leden per fonds te bundelen en toegang tot de juiste bestanden te geven. Groups levert ook forums om besturen en leden te laten discussiëren.

Google Apps Script is geschikt om gestandaardiseerde spreadsheets aan te maken op basis van informatie die in de database van BroodfondsMakers aanwezig is. Het resultaat staat in Google Drive.

Google App Engine levert de site voor de portal en geeft met een Google account gericht toegang tot de benodigde informatie.


2016: I.v.m. verscherpte privacy wetgeving is Google Drive vervangen door Google Cloud Storage in EU.

Haiko Liefmann, BroodfondsMakers
Ronald Dahrs, Forscale
november 2014