ProjectWork

Online projectmanagement software

Met ProjectWork werk je tegelijkertijd vanuit verschillende locaties online samen aan een projectplanning. Planningen worden opgeslagen en gedeeld in je eigen Google Drive. De basis functies zijn vergelijkbaar met Microsoft Project, de geavanceerde functies integreren met Google's G Suite apps. Alleen voor wijzigen is een licentie nodig, bekijken is gratis.

Start gratis proef

Nauwkeurig project plannen en volgen

 • Planning maken met producten, activiteiten en afhankelijkheden, zichtbaar in Gantt balkendiagram
 • Resources toekennen, resulterend in budget berekening
 • Voortgang bekijken per taak, resource en projectrapportage
 • Microsoft Project bestand importeren om online te werken

Samenwerken in de cloud

 • Planningen opslaan en delen in eigen Google Drive
 • Gelijktijdig aan één gedeelde planning werken door teamleden
 • Google Drive documenten kunnen aan taken toegevoegd worden
 • Resource manager kan resources delen met meerdere projecten

Geweldig overzicht

 • Toekenningen tussen taken en resources in één compleet overzicht
 • Aanpasbare Taak en Resource tabellen met persoonlijke kolommmen
 • Schaalbare en scrollbare Gantt en Capaciteits diagrammen
 • Centraal paneel voor taak/resource details en dialogen
naar beveiligde ProjectWork webapp https://projectwork.forscale.nl
installeren in G Suite Marketplace
❝ As a PMP, MS Project Server Certified, I must say that I am impressed by the use and simplicity this platform offers. The navigational and presentation structure of the data is such that you get the focus of both projects and resource load holistically. ❞
koppelen aan G Suite (for Education) domein

Functies in detail

Basis functies

Project planning, uitvoering en opvolging
vergelijkbaar met Microsoft Project

Geavanceerde functies

Communicatie, documentatie en samenwerking
met online Google Apps

Grafische layout

Overzichtelijk, gemakkelijk te gebruiken

Functies in diashow
Gebruiksgemak vanuit de cloud

ProjectWork PM software is te gebruiken vanuit de cloud op elke locatie met elke computer (Windows, Mac, Linux, Chromebook) voorzien van een moderne webbrowser (Chrome, Firefox, Safari). Installatie en onderhoud zijn niet nodig bij een webapplicatie, dit gebeurt centraal in de cloud. Het enige dat je nodig hebt is een Google account om in te loggen. ProjectWork is geïntegreerd met andere cloud apps zoals Google Drive, Google Agenda en Google Maps.

Na inloggen kun je een gratis proefperiode van 14 dagen starten en je Google Drive koppelen aan ProjectWork, alle functies uitproberen en planningen opslaan. Met Google Drive kun je planningen delen en gelijktijdig samenwerken met ProjectWork in real-time. Zonder proef of licentie is een gedeelde planning te zien in ProjectWork Viewer.

Lees de Gebruiksovereenkomst en het Privacybeleid.

In-app aankoop

ProjectWork kan gebruikt worden gedurende een licentieperiode, zonder abonnement of automatische verlenging. De minimum periode is 3 maanden. Je kunt een (proef)periode verlengen of later een nieuwe periode starten. Een verlenging koop je voordat een proef of licentie verlopen is, maar start pas bij het verlopen.

Aankopen gaat in de app zelf om ervoor te zorgen dat je voor het juiste account of domein bestelt. De licentie opties, periodes en prijzen zijn zichtbaar in ProjectWork nadat je je in de app geregistreerd hebt. De opties zijn een licentie

 • voor een enkel Google account
 • voor een Groep met meerdere Google accounts die zichzelf éénmalig activeren met een licentiecode
 • voor alle accounts in een Domein met Google G Suite, zonder accountbeheer en activatie.

De koper van een Groep licentie ontvangt de licentiecode en is verantwoordelijk voor het doorsturen naar de Google accounts. Een Google account activeert zichzelf permanent voor een Groep, er is geen mogelijkheid om te deactiveren ten gunste van een ander account.

Het (sub)domein bij een Domein licentie is het gedeelte na de @ in de Google accounts die de licentie kunnen gebruiken.

Na het kiezen van de gewenste licentie betaal je met PayPal. Je kunt de PayPal link ook kopiëren en naar degene sturen die de betaling uitvoert. Na betaling verschijnt de nieuwe verloopdatum direct in ProjectWork na vernieuwen van de pagina. Bij een Groepslicentie ontvangt de koper een e-mail met de licentiecode en instructies hoe Google accounts te activeren inclusief die van de koper.

Support inbegrepen

In het Support gedeelte van deze site staat de handleiding.

Helpdesk support is inbegrepen bij een abonnement en tijdens de proefperiode.
Contact opnemen met de helpdesk is mogelijk vanuit ProjectWork zelf.

Planning maken

Taakstructuur

Een werk breakdown structuur (WBS) geeft een overzicht van het totale project onderverdeeld in samenvattingstaken en taken. ProjectWork helpt bij het maken en bewerken van een Work Breakdown Structure door taken in te springen en te hernummeren.

Afhankelijkheden en voorwaarden

Een statische projectplanning heeft taken ingevoerd met startdatum en einddatum of beter startdatum en taakduur. Het aanpassen van een complexe planning, die bestaat uit gelijktijdige en van elkaar afhankelijke taken, kost veel tijd en moeite.

Een dynamische projectplanning heeft taken ingevoerd met tijdsduur en koppelingen met voorgangers om afhankelijkheden aan te duiden. Op basis van deze informatie wordt door ProjectWork de kortste planning berekend met behulp van de kritieke pad methode. Verandering van een taakduur of startdatum resulteert in een herberekende planning. Samenvattingstaken die voortkomen uit de WBS kunnen ook gekoppeld worden.

Standaard worden taken zo snel mogelijk (ZSM) gepland om maximale speling en de kortste projectplanning te krijgen. Een taak kan als voorwaarde krijgen om zo laat mogelijk (ZLM) zonder speling te worden gepland of op een bepaalde datum te beginnen of te eindigen. Het totale project kan ook als voorwaarde krijgen om op een bepaalde datum te beginnen of te eindigen.

Gantt diagram

In het Gantt diagram maakt ProjectWork de taken zichtbaar in de tijd, inclusief hun afhankelijkheden en het kritieke pad.

Resources toekennen en effenen

Resources zijn nodig om een taak uit te voeren. Een resource kan een medewerker zijn, maar ook een apparaat of een hoeveelheid materiaal. Na resources toe te voegen aan taken houdt ProjectWork een Capaciteitsdiagram bij over de belasting van elke resource.

Een resource kan ook een locatie hebben. Een ingevoerde locatie is in ProjectWork gelinkt naar Google Maps.

Als een resource aan meerdere overlappende taken is toegewezen, dan kan het zijn dat een resource meer dan 100% wordt ingezet. ProjectWork kan de taken vooruitschuiven zodat er geen overallocatie meer optreedt.

Werk schatting

Het voordeel van dynamisch plannen wordt nog duidelijker als je de taakduur laat afhangen van hoeveelheid geschat werk en toegekende resources. Verandering in toegekende resources resulteert in een herberekende planning en budget.

Budget berekenen

ProjectWork ondersteunt zowel vaste kosten als variabele kosten per taak. De variabele kosten zijn afkomstig van de toegekende resources. De resource kosten zijn per uur, per aantal of vast.

ProjectWork accumuleert kosten per taak, samenvattingstaak, meerdere taken of resource.

Voortgang bewaken

De voortgang kan per taak met een percentage ingevoerd worden. ProjectWork berekent de resulterende voortgang per samenvattingstaak en resource.

Een kleurcode geeft de voortgang ten opzichte van vandaag aan.

Werktijden

De standaard werktijden van 8 uur per dag en 40 uur per week kunnen aangepast worden om overeen te komen met de feitelijke werktijden en werkdagen. De planning zal in overeenstemming zijn met de beschikbare werkuren.

Dagen waarop bij uitzondering niet gewerkt wordt, zoals vakantie- en feestdagen, kunnen opgegegven worden. De planning slaat deze dagen dan over.

App integratie

Google Drive™

ProjectWork is optimaal geïntegreerd met Google Drive zodat vanuit je eigen Google Drive de ProjectWork bestanden gemaakt en geopend kunnen worden. Al uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen in Drive.

Doordat projectplanningen in Google Drive staan, is het mogelijk om aan meerdere planningen tegelijk te werken. Ook is het mogelijk een bestand te delen met anderen.

Microsoft Project

Microsoft Project is een bekend software pakket om projectplanningen te maken. ProjectWork kan een door MS Project in XML opgeslagen bestand inlezen. Ook is het mogelijk een gemaakte planning als XML op te slaan. De maximale bestandsgrootte om in te lezen is 25 MByte.

Planning publiceren in HTML

Een gepubliceerde planning is ook zonder een ProjectWork licentie te bekijken. Afhankelijk van de gewenste vertrouwelijkheid kunt u een html planning op een site tonen of als html bestand individueel versturen.

Spreadsheet in Google Drive

Om een rapportage of analyse te maken van de planning, is het mogelijk om de planning als Google spreadsheet te publiceren om verder te bewerken. Je kunt naar een nieuw spreadsheet publiceren of naar een eerder gepubliceerde die dan bijgewerkt wordt met behoud van toegevoegde berekeningen, diagrammen, notities, etc.

Mijlpalen publiceren in Google Agenda

Mijlpalen en deadlines zijn belangrijke afspraken in een project planning. ProjectWork kan deze afspraken in een eigen ProjectWork Google Agenda zetten zodat u er zicht op houdt. De mijlpalen komen ook in de agenda's van aan de mijlpaal toegewezen resources.

Mijlpalen van verschillende projecten komen in dezelfde ProjectWork Agenda. Deze agenda is met anderen privé of publiek te delen.

Locaties in Google Maps

Resources die een locatie vermeld hebben worden in Google Maps geplaatst om de geografische voortgang te tonen.