ProjectWork voor Onderwijs

Projectmanagement Planning software met Google Drive

Projecten worden veel gebruikt om op een geplande en gecontroleerde manier een resultaat te bereiken. Een project bestaat uit verschillende aspecten, zoals fasen, taakdecompositie, taakstroom, documentatie, communicatie, budgettering, voortgangsbewaking etc. Het projectteam dat bestaat uit meerdere disciplines bevindt zich niet altijd op dezelfde plaats wat samenwerken aan deze aspecten bemoeilijkt.

Onderwijs in projectmanagement bij een onderwijsinstelling kan profiteren van praktische oefeningen met de bovengenoemde aspecten zoals het maken en bijhouden van een WBS-indeling en Gantt-tijdschema. Nieuwe state-of-the-art cloudtechnologie zoals Google Drive in combinatie met de juiste projectplanningssoftware maakt het mogelijk om deze aspecten al samenwerkend in real-time te behandelen. Opgeleide leerlingen kunnen projectmanagement daarna gebruiken voor hun studieprojecten en latere werk.

Google Drive is een cloudproduct dat documenten online opslaat en bewerkt, wat betekent dat ze toegankelijk zijn vanaf verschillende apparaten en voor verschillende mensen. De toegang kan zelfs door verschillende mensen gelijktijdig worden uitgevoerd om aan hetzelfde document samen te werken. Online samenwerking is zeer krachtig voor projectmanagement waarbij het delen en bespreken van informatie cruciaal is.

Webapp ProjectWork is online software voor projectplanning die nauw samenwerkt met Google Suite. Het bestand met de projectplanning wordt bewaard in je Google Drive, waar het in realtime kan worden gedeeld tussen een of meer studenten en een docent. De basisfuncties van ProjectWork zijn vergelijkbaar met Microsoft Project en de geavanceerde functies integreren met Google-apps zoals Agenda, Maps en Sheets. Toegangsautorisatie van ProjectWork is veilig beperkt tot bestanden die zelf zijn gemaakt.

ProjectWork Team functionaliteit en licenties zijn zeer geschikt voor het onderwijs. Als alle studenten een Google-account hebben in hetzelfde (sub)domein van de onderwijsinstelling, dan vallen ze allemaal onder een enkele (sub)domeinlicentie voor een vaste periode voor een vaste prijs. Als de onderwijsinstelling G Suite heeft, dan kan het een domeinbrede installatie hebben zonder dat individuele installaties en autorisaties nodig zijn. Als studenten privé-accounts hebben zoals van gmail.com, dan is een groepslicentie met individuele installaties en activering kosteneffectief. Een gratis proefperiode om de functionaliteit te beoordelen is beschikbaar voor een korte periode.

Meer informatie